V&L Hà Nội

Trang chủ   |   Download   |   Email   |   Blog

 


yahoo   yahoo   +84-435690008
+84-435690164
Skype Me™!   Skype Me™!   contact@vlhanoi.com

Văn hóa V&L Hà Nội

data-pin-config='beside' ata-pin-do='buttonPin'> Pin it
Người ta có thể đi lên từ tay không về vốn, nhưng không bao giờ có thể đi lên từ tay không về văn hóa.

  Văn hóa chính là nền tảng, là bản sắc kinh doanh, là sức mạnh cạnh tranh bền vững và là động lực phát triển của mỗi doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp giúp các thành viên thấy rõ mục tiêu, định hướng, bản chất và ý nghĩa công việc mình làm. Văn hóa doanh nghiệp còn tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh, khiến nhân viên cảm thấy hãnh diện khi là một thành viên của doanh nghiệp. Thu nhập chỉ là một phần động lực của làm việc. Khi thu nhập đạt đến một mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận mức thấp hơn để được làm việc ở một môi trường bình đẳng, hòa đồng và được đồng nghiệp tôn trọng.

Sự thành công của bất cứ một doanh nghiệp nào không phải chỉ ở chỗ có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì, mà nó còn được quyết định bởi việc tổ chức những con người như thế nào. Việc tổ chức này chính là văn hóa. Song, văn hóa doanh nghiệp không phải chỉ là biểu hiện bên ngoài như: khẩu hiệu, logo, cách chào hỏi, nói năng, phong trào... thể hiện sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi, hệ thống các nguyên tắc ứng xử, các hành vi cho mọi thành viên trong doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp đã được V&L Hà Nội quan tâm, xây dựng ngay từ khi mới thành lập. Đó chính là lý do quan trọng để hôm nay V&L Hà Nội có được một thương hiệu hàng đầu trên thị trường Việt Nam được xã hội và cộng đồng tôn vinh, đánh giá cao vì những đóng gióp thiết thực cho đất nước. Đó chính là hành trang vào thời kỳ mới, có cả cơ hội và thách thức để đưa V&L Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu, gìn giữ và phát huy giá trị, chủ động hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới khi Việt Nam đã là thành viên của WTO thì việc hướng đến những chuẩn mực ứng xử mang tính quốc tế là hết sức cần thiết... 

 

Chia sẻ bài viết :
data-pin-config='beside' ata-pin-do='buttonPin'> Pin it
Số lượt xem bài viết: 38237, Ngày cập nhật cuối cùng: 03/08/2011
Bạn thích bài viết này? Hãy chia sẻ với mọi người: